ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار

خنکای دستانت را آهسته می بخشی به لحظه های تب دار بیماران...

نبض حیات زیر لطافت انگشتانت چه تند می زند...

انگار خدا بیشترین سهم از عشق و محبت را به قلب مهربان تو بخشیده است...

روز پرستار را گرامی می داریم نظر خود را بنویسید