خیریه مهر تابناک به منظور اعتلای روحیه‌ی نوع ‌ دوستی و ارتقای سطح سلامت روحی مخاطبان مجتمع اموزشی مهر و ارتقای سطح تعلیم و تربیت اقشار نیازمند جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان تشکیل شده است.


سوره آل عمران-آیه‌ی۹۲

هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید، تا از آن‌چه دوست دارید انفاق کنید، و از هر چه انفاق کنید قطعاً خدا از آن آگاه است


برنامه های خیریه مهر تابناک

در اختیار قرار دادن امکانات اردویی مرکز به مؤسسات فرهنگی، آموزشی

کشف و شکوفایی استعدادهای نهفته در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته و بورسیه دانش اموزان توانمند

ساماندهی امکانات و کمکهای مالی برای ارتقای سطح تعلیم و تربیت اقشار نیازمند جامعه

برپایی بازارچه ‌ های خیریه در مجتمع اموزشی مهر و فروش کارهای دستی دانش اموزان به نفع خیریه