تقدیر از دانش آموزان منضبط

تقدیر از دانش آموزان منضبط

کادر آموزشي با هدف تحريک و ايجاد انگيزه در دانش آموزان جهت حضور هرچه بهتر و به موقع در کلاس هاي آنلاين تصميم گرفتند تا از دانش‌آموزاني که از 12 مرداد، شروع کلاس هاي تابستاني، تا 28 آبان بدون هيچ‌گونه تاخير و يا غيبت غير موجه بودند تقدير کنند، بنابراين با توجه به قرار داشتن در هفته کتابخواني، کتابي متناسب با سن دانش آموزان تهيه شد و براي تقدير از آنان توسط معاونين آموزشي، انضباطي و فرهنگي به صورت سرزده حضوراً درب منزل دانش‌آموزان تقديم آنها گرديد.
نظر خود را بنویسید