جشن روز دختر

جشن روز دختر

اگر دختری در کار نباشد، عشقی هم در کار نیست. شعر و موسیقی و ادبیات و ذوق و هنر، همه معطلند تا از گل لبخند او جان بگیرند. دختران برای لبریز کردن قلب ها از عشق و هستی به زمین آمده اند.