برترین‌های آزمون‌های خرداد ماه (متوسطه دوم)

برترین‌های آزمون‌های خرداد ماه (متوسطه دوم)

در راستای فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط زیست، نقش مهم درخت در زندگی صنعتی امروزه و ترویج فرهنگ درختکاری، از دانش‌آموزان برتر با اهدا یک اصله نهال بلوط به نام ایشان، تقدیر گردید.نظر خود را بنویسید