جلسه توجیهی اولیا دانش‌آموزان دوازدهم (متوسطه دوم)

جلسه توجیهی اولیا دانش‌آموزان دوازدهم (متوسطه دوم)

در انتهای سال تحصیلی 1400-1401 جلسه‌ای توجیهی برای اولیا دانش‌آموزان پایه دوازدهم سال تحصیلی جدید برگزار گردید تا در جریان روند کلی برنامه آموزشی پایه دوازدهم قرار گیرند و در این راستا با همکاری با اولیا مدرسه و محیا ساختن محیطی آرام و مناسب، شرایط را برای موفقیت هر چه بیشتر فرزندان خود فراهم آورند.

در این جلسه آیین‌نامه‌های انضباطی و آموزشی نیز در اختیار اولیا محترم قرار داده شد.نظر خود را بنویسید