ارائه کارنامه پایان سال (متوسطه دوم)

ارائه کارنامه پایان سال (متوسطه دوم)

کارنامه پایه دهم و یازدهم در حضور دانش‌آموزان به والدین تحویل داده شد و گزارشی کلی از وضعیت تحصیلی دانش‌آموز در پایان سال تحصیلی 1400-1401 به والدین ارائه گردید.

لازم به ذکر است در راستای فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست و نقش مهم درخت و درختکاری، از دانش‌آموزان برتر نیز با اهدا یک اصله نهال بلوط به نام ایشان، تقدیر گردید.نظر خود را بنویسید