جشن فارغ التحصیلی پایه ششم

جشن فارغ التحصیلی پایه ششم

اخرین روز امتحانات نهایی پایه ششم به یکی از روز های به یاد ماندنی دبستان مهر تبدیل شد

چرااا؟

چون دختران پر مهر پایه ششم در کنار هم و همچنین در کنار آموزگار مهربان و مدیر و معاونین همیشه همراه دبستان مهر این روز را جشن گرفتندنظر خود را بنویسید