پیک نوروزی

پیک نوروزی

با همکاری شورای آموزش و آموزگاران دبستان، پیک های نوروزی با محتوای تلفیقی آموزش و خلاقیت به همراه شادی آماده سازی شد و در تاریخ 25 اسفند در کانال های آموزش بارگذاری شد
امیدواریم دختران نازنین مهر از این فرصت تعطیلات برای رفع خستگی و تجدید قوا استفاده بهینه داشته باشندنظر خود را بنویسید