جشن پایان سال

جشن پایان سال

با تلاش فرشتگان کلاس سوم و همراهی
خانم هاشمی و خانم حسنخانی و زحمات
خانم کیازال و خانم بختیاری در روز سه
شنبه 24 اسفند جشن ولادت امام زمان
و جشن نوروز برگزار گردید.
دخترانمان به استقبال بهار رفتند.نظر خود را بنویسید