جلسات دانش افزایی

جلسات دانش افزایی

جلسات دانش افزایی به صورت آنلاین با دو موضوع راهکارهای اثربخشی تربیت توسط سرکارخانم کریمی ارشد روانشناسی کودک و نوجوان و جلسه دانش افزایی خدا از نگاه کودک با حضور دکتر خادمی (ویژه پایه سوم و چهارم) برگزار شدنظر خود را بنویسید