امتحانات دی ماه 1400 (متوسطه دوم)

امتحانات دی ماه 1400 (متوسطه دوم)

امتحانات پایان ترم اول متوسطه دوم به صورت حضوری و با رعایت کامل تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار گردید.نظر خود را بنویسید