صبحگاه مجازی

صبحگاه مجازی

با توجه به شرايط كنوني براي ايجاد شور و نشاط در دانش آموزان و انجام فعاليتهاي فرهنگي هر روز از ساعت 7:40 تا 8:00 برنامه صبحگاه اجرا مي گردد. نيت از برگزاري اين برنامه علاوه بر تبادل اطلاعات و ارتقاء سطح فرهنگ دانش آموزان، ايجاد همدلي و انجام كارهاي مشاركتي در دانش آموزان است. باشد كه بتوانيم با وجودي كه هر دانش آموز جداگانه مشغول به تحصيل است. براي تايم صبحگاه همراهي و مشاركت آنها را برانگيخته و شور و نشاطي براي آنها فراهم نماييم.
لازم به ذكر است طي فراخواني كه توسط مديريت دبيرستان و به دنبال آن مسئول فرهنگي انجام شد، گروهي از دانش آموزان تحت عنوان ايده پردازان مهر بطور داوطلبانه گروهي در واتس اپ تشكيل دادند كه در آن با هماهنگي خانم محموديان مسئول فرهنگي دبيرستان گروه بندي و تقسيم كار براي توليد محتوا و تدوين برنامه صبحگاهي انجام مي شود.
نظر خود را بنویسید